7 Harfin Sırrı

(1/1)

Fırtına:
Fatiha suresinde olmayan bu yedi harfin kadri celil olup şanıda
yücedir. Bu yedi harfin bazıları hayra bazılarıda şerre delalet eder.

Fe harfi: Bu harf kuru sıcak olup, tabiatı ateştir. Bu harfin
menzili ise Eklil dir. Bu harfin ruhaniyeti genelde hayır amellerinde
kullanılır. Ruhaniyeti belli değildir. Bu harfle dünyadaki Salih (iyi)
ameller için amel edersen Allah c.c. ın izniyle felaha kavuşursun.

Cim harfi: Bu harf nemli sıcak olup tabiatı havadır. Menzili
ise Süreyya dır. Cim harfinin ruhaniyeti ileri gelen insanların
arasında olmak, büyük insanların, dünya erbabının ve kalem
ehillerinin arasına girmek için kullanılır.

Şın harfi: Bu harf kuru sıcak olup tabiatı ateştir. Menzili
ise Belde dir. Şın harfinin ruhaniyeti karışık olup, dünya işlerinin
hiç birisine yaramaz.

Se harfi: Bu harf nemli sıcak olup tabiatı havadır. Menzili
ise Sa'dil beli' dir. Se harfinin ruhaniyetinin tabiatı mu'tedil (Orta
halli) olup, bütün hayır amellerinde münasiptir.

Zı harfi: Bu harf nemli sıcak olup tabiatı havadır. Menzili
ise Feraul muahhir dir. Bu harfin ruhaniyetinin tabiatı mümtezic
olup sebebler ve denemelere mani olur.

Hı harfi: Bu harf nemli soğuk olup tabiatı sudur. Menzili ise
Sa'dil suud tur. Bu harfin ruhaniyetinin tabiatı mu'tedil (Orta halli)
dir. Said olup bütün hayr amellerinde yardımcı olur.

Ze harfi: Bu harf nemli sıcak olup tabiatı havadır. Menzili ise
Zera'dır. Ze harfinin ruhaniyeti hastalıkların defi' meleküt (Ruhlar
alemi) ün fethi, bütün hayır ve şer amellerde kullanılır.

Bu yedi harf yedi isimde toplanmıştır. İsimlerde şunlardır
dir. Said olup bütün hayr amellerinde yardımcı olur.

Zekiyyün Habîrün Zahîrün Sâbitün Şekûrün Cebbârün Ferdün

selam ve dua ile

Navigasyon

[0] Mesajlar