Güçlendirici Esmalar
(1/1)
Leth-ryn:
GÜÇLENDİRİCİ ESMALAR
Güçlendirici esmalar da, Esmaül Hüsna'daki isimlerin bazılarıdır. Bu esmalar kendi başarına, yorumlarında gösterilen amaçlar için kullanılmakla beraber, kendi yorumlarında olmayan her iş için kullanılabilirler. Hatta kendi yorumlarına zıt işlerde de kullanılırlar.

Güçlendirici olarak kullanıldıkları zaman, sert ya da yumuşak vasıflar göstermeyip, tamamen tarafsız olurlar ve güçlendirici olarak eklendikleri esmanın vasıflarını desteklerler.

Güçlendirici esmalar sırasıyla

Aziz,
Cebbar
Musavvir
Kahhar
Fettah
Kaabız
Ali
Vasi Kavi
Mukaddim
Evvel
Cami ve Mani'dir.

Bununla beraber doksan dokuz esmanın her biri, bir diğerinin tamamlayıcısı ve güçlendiricisi olabilir. Ancak bunları tam olarak kavrayıp, isteğe göre kombine edebilmek tecrübe sorunudur.

Yukarda sayılan güçlendirici esmaların en fazla kullanılan ve en etkilisi ise Kavi'dir. O tam olarak tarafsız bir güçtür ve her niyete uyar. Güçlendirici esmalara ve esma kombinasyonlarına bazı örnekler verelim. Mesela karşı cinsten birisinin aşkı ve istenen kimseyle bir araya gelmesi istendiğini varsayalım. Aşk için Vedud, birleşme ve aşk için camii isimlerini seçelim. Bu iki esmaya güçlendirici olarak da Kavi ismini kullanalım. Bu durumda yapılacak zikir "Ya Vedudül Kaviül Camii" şeklinde olur. Gene iki kişiyi ayırmak istediğimizi var sayalım. Çabuklaştırıcı olması için, Evvel, sert ve kavgalı bir ayrılık olması için, Kahhar esmalarını seçeriz. Ayırıcı olarak da, yani esas çalışma esması olarak da Müahhir ismini kullanırız. Bu durumda da zikir "Ya Evvelül Kahharül Müahhir" olur.

Dikkat edilmesi gereken şey, güçlendirici olarak seçilen esmanın, eğer iki esma kullanılıyorsa başa, üç esma kullanılıyorsa ortaya gelmesidir. Güçlendirici olarak Esmaül Hüsna'dan seçilecek isimler yerine, bazı basit sözler kullanılması da caizdir fakat bu sözlerin de, fonetik olarak uyumlu olması için Arapça olmaları gerekir. Bununla beraber seçilebilecek olan herhangi bir söz, güçlendirici esmalar 92 kadar etkili değildir. Çünkü basit sözlerin, yüzyıllardır zikir olarak kullanıla Tanrı isimleri kadar Astral birikimleri yoktur.


Kaynak = Tragna
Navigasyon
Mesajlar